Hayalinizi gerçekleştirecek makine ve ekipman kaynak otomasyon partneriniz……

Hakkımızda

Firma

TIM, alanında 30 yılı aşkın üretim ve yönetim  tecrübesi  ve bilgi birikimi bulunan mühendis ve uzmanların bir araya gelerek kurdukları Kaynak Teknolojisi, Kaynak Otomasyonu ve makine imalatı ve ticareti konularında hizmetler sunan bir şirkettir.

Kurulduğu ilk andan itibaren sektörde aktif olmuş, kısa sürede birçok projeyi tamamlayarak sektörde haklı bir yer edinmiştir.

ISO 9001-2008 kalite standartlarında hizmet ve üretim yaparak, müşteri taleplerini en kısa sürede istenen kalitenin üzerinde teslim etmiştir.

Vasıflı, işinde uzman, tecrübeli Kaynak mühendisleri, makine mühendisleri, elektrik elektronik mühendisleri ve mavi yakalı elemanları ile müşterilerine 7/24 esası üzerinden hizmet vermektedir.

Adapazarı’nda kurulu olmasından dolayı özellikle sanayinin yoğun olduğu Marmara bölgesindeki tüm illere birkaç saatlik süre içerisinde ulaşabilmektedir.

Mevcut işinizi geliştirmek, teknolojik makine ekipman kullanmak, elemana bağlı olmadan işleri aynı kalite ve hızda yapılabilmek, en pahalı şey olan zamandan tasarruf ederek işleri erken teslim etmek, hatalı ürün geri dönüş miktarlarını sıfıra yaklaştırmak, müşteri memnuniyeti oluşturarak devamlılığı sağlamak tüm üreticilerin olmazsa olmaz hayalidir. Bizler sizlerin bu hayati hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için partner mantığı ile çalışmakta ve üretmekteyiz.

Company

TIM was established by more than 30 years manufacturing and management experienced engineer and specailsts, come together to provide services in welding technology, welding automation and machine manufacturing and trading.

Being active in the sector from the first time it was established, it completed a number of projects in a short time and got a powerful place in the sector.

By providing services and production in accordance with ISO 9001-2008 quality standards, we have delivered customer demands on the desired quality on time.

Qualified, skilled and experienced welding engineers, mechanical engineers, electrical and electronic engineers and blue-collar workers serve customers on 7/24 hour basis.

Due to the fact that it is founded in Adapazarı, it is possible to reach all the cities in the Marmara region, especially where the industry is concentrated, within a few hours

It is the requirements of all the producers to improve your current business, to use technological machinery equipment, to be able to do the jobs at the same quality and speed, to deliver the goods on time, to save time and providing continuity by creating customer satisfaction. We work and produce to transform your vital dreams into reality as your partner.

 

Misyon & Vizyon

 Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, onlara en doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerilerini sunan, yaygın servis ağı, geniş ürün yelpazesi ile sanayinin ihtiyaç duyduğu düzeye getirerek, kaynaklı bağlantıların kalitesini arttıran ve iş gücünü azaltan Kolon Boom, pozisyoner, rotator, kaynak fikstürleri, kaynak Robotları ve diğer ihtiyaç duyulan özel amaçlı makine ve ekipmanları en hızlı ve en etkin şekilde ulaştıran, dünya standartlarında üretim yapan ve ürün geliştiren bir şirket olmaktır.

Türkiye’de ve dünyanın her yerinde yaygın, güvenilir ve aynı kalitede hizmet sunan, sanayicilerin beklentiler içinde bulunan kaliteli ve hızlı üretim imkânı sağlayabilecek makine ve ekipmanlar üreterek, insan kaynağını en değerli aktifi olarak kabul eden, rakiplerinin örnek aldığı, her aşamada bir şirketten daha fazlasını vaat eden, evrensel, saygın ve piyasa değeri yüksek, lider şirket olmaktır.

Mission & Vision

Column Booms, Rotators, positioners, welding fixtures welding Robots and other products that increase the quality of the welded joints and the reduce the workforce by wide range of products to the level required by the industry by understanding the customer needs and expectations in the best way and offering them the most appropriate solution and value proposals from the right channel, to deliver the special purpose machinery and equipment needed in the fastest and most effective way, to be a company that produces and develops products in world standards.

By producing machines and equipments that provide widespread, reliable and same quality service in Turkey and all over the world and which can provide the qualified and fast production possibilities of the industrialists expectation, we regard human resource as the most valuable asset, become as exemplified by its competitors, promising more than a company at every stage, universal, reputable and high market value, leading company.

 

İnovasyon

İnovasyonun yaşamımıza olan güçlü etkisinin farkında olarak, endüstriyel ve sosyal inovasyona yürekten bağlıyız. Sürekli ve sürdürülebilir yenilikler ve daha fazla merak ve araştırma ruhumuz ile bu yolda ilk günkü heyecanımızla yol almak ana felsefemizdir.

 Innovation

We are deeply committed to industrial and social innovation, aware of the powerful effects of innovation on our lives. With our continuous and sustainable innovations and our more sincere curiosity and research spirit, it is our main philosophy to take the road with our first day's excitement.

 

Fizibilite

İş sahasında uzman mühendislerimizin yaptığı kapsamlı gözlem ve incelemeler sonrasında yapılan mühendislik değerlendirmeleri ve analitik çalışmalar ile en ideal çözüm konfigürasyonu ile birlikte proses çözümü belirlenir.

Feasibility

After the comprehensive observations made by our specialist engineers in the field of work and afterwards, engineering evaluations and analytical studies are used to determine the optimum solution configuration and process solution.

 

Tekliflendirme

Yapılan çalışmalar neticesinde projeye en uygun makine ekipman seçimlerini içeren teklif oluşturulur. 

The Proposal

The proposal created which includes the most suitable machines and  equipments for the project as a result of the work done.

 

Tasarım & İmalat

Anahtar teslimi projelerimiz; analizi, mekanik tasarımı, otomasyon bileşenlerinin entegrasyonunu (elektrik, pnömatik, hidrolik), kurulumu, danışmanlığı, eğitim hizmetlerini, bakım ve destek anlaşmalarını kapsar. Tek bir çatı altında tam çözüm ilkesi ile müşterilerimize sunmuş olduğumuz projeler; mekanik, robot ve otomasyon ayrı ayrı sorumlu personelimiz tarafından proje yönetim disiplini ile yürütülür.

Yerinde hizmet anlayışı ile projelerinizi olgunlaştırarak eksiksiz teslimat ve kurulum yaparak daima yanınızdayız...

Design & Manufacturing

Our turn-key projects include; Analysis, mechanical design, integration of automation components (electrical, pneumatic, hydraulic), installation, consultancy, training services, maintenance and support agreements.Projects that we have presented to our customers with a complete solution under one roof; Mechanics, robots and automation are carried out by our responsible personnel individually with project management discipline.

With our on-site service understanding, we are always with you by completing your projects and making a complete delivery and installation ...

 

Montaj ve Devreye alma

Üretimden çıkan yarı mamuller montaj sahamızda montajlanarak kalite kontrol ve fonksiyon testlerinden geçerek sevkiyata hazır hale getirilir.

Makine ve ekipmanlar müşteri sahasına sevk edildiğinde ise işinde uzman montaj ekibimiz saha montaj faaliyetlerini, elektrifikasyon ve enstalasyon işlerini tamamlayarak müşteri ekibiyle birlikte devreye alma işlemi gerçekleştirilir.

Installation and Commissioning

The semi-finished products from the production are assembled in our assembly site and passed through quality control and function tests and made ready for shipment.

When machines and equipments are shipped to the customer area, our specialist assembly team completes the field assembly activities, electrification and installation works and commissioning is carried out together with the customer team.

 

Eğitim

Tüm süreçler başarıyla, tecrübeyle ve uzmanlıkla bitirilince, müşterinin operatörlerine gerekli olan eğitim süreci de tamamlanır.

Education

Once all processes are completed successfully, with experience and expertise, the training process required for the operators of the client is completed.

 

Teknik Destek

Satış sonrası teknik destek için uzaktan yada doğrudan saha desteği için ekiplerimiz hazır bulundurulmaktadır.

Technical support

For post-sale technical support, our teams are available for direct field support or  remote support.

Yedek Parça

Garantili orijinal parça ve aksesuarlar ile teknik destek ve yedek parça tedariği konusunda sizlere tam destek vermekteyiz.

Oluşabilecek hasar veya arıza durumlarını uygulamanızı inceledikten sonra belirleyip, en uygun fiyatlarla güvenilir gerekli parça listesi önerilmektedir.

 

Spare parts

We give you full support for guaranteed original parts and accessories, technical support and spare parts supply.

After reviewing your application for possible damage or malfunctions, you are advised to select the most required parts list with the most reasonable prices

 

Satış Sonrası

Kullanıcı dostu ara yüzlerimiz ve nitelikli personelimizle 7/24 hizmetinizdeyiz...

We are at your service 24/7 with user-friendly interfaces and qualified staff.